KitapTm | Matematiki gözbagçylyklar we olaryň syrlary
Haladym
373
ýükle
47
Kitabyň ady: Matematiki gözbagçylyklar we olaryň syrlary
Awtory: M.Bekbulatow, B.Haýdarow, A.Öwezow
Kitap barada: Gollanmada matematiki gözbagçylyklar (fokuslar, sofizmler), täsinlikler getirilýär we olaryň syrlary açylyp görkezilýär. Gollanmadan talyplar, okuwçylar we matematika mugallymlary peýdalanyp bilerler.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Turkmenabat 2002ý.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.26 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1409

Teswirler

Arslan

Bu kitap mana kop komek etdi, kop sagbolun.

Ter stegen

Balyn yetenok diyyalay name etmeli

Admin

Bal almak diýen ýerden bal satyn alyp bilersiňiz.

Yslam

Ýûkle basýan ýüklemeýär

Admin

Ilki bal almaly, onsaň ýüklä basmaly.