KitapTm | Howandar
Haladym
19
ýükle
3
Kitabyň ady: Howandar
Awtory: Şamyrat Tagan
Kitap barada: Şamyrat Tagan. Howandar. Powest. Diýen at bilen öň okyjylar köpçüligine ýaýran kitabyň ýazary Şamyrat powestinde Oktýabr sasialistik öwürlişikden öň atadan-eneden mahrum bolan Atabaýyň başyndan geçiren kynçylyklaryny suratlandyrýar.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat. Türkmenistan. 1974 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 9.52 mb
Baly: 200
Görülen sany: 396

Teswirler

Akga

Öran gyzykly kitap bolsa gerek