KitapTm | Hojalyk durmuş zähmeti
Haladym
87
ýükle
6
Kitabyň ady: Hojalyk durmuş zähmeti
Awtory: M.Nepesowa
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2017 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 4.25 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1093

Teswirler

Selbi

Gaty örän gowy kitap ýöne agza bolman ýükläp bolanok şo ýerini men halamadym agza bolman yuklande örän gowy bolardy kitabyň özi gaty gowy