Latyn dili

S.Dädekow

Arap dili

G.A.Hanberdiýewa, O.K.Öwezsähedow, N.Süleýmanly

Fransuz diliniň grammatikasy

Muhammetgulyýewa M., AwanýansÝ., Aşyrow A.

Iňlis diliniň amaly grammatikasy (okuw gollanma)

Allanazar Pigamow, Maýagözel Kerimowa

Ispan diliniň amaly kursy

A.Gurbanow, W.Iwannikowa, A.Nurgeldiýewa

Iňlis dilini okatmagyň usulyýeti

A.Gurbanow, L.Gurbanowa, M.Töräýewa