AKUŞERÇILIK okuw kitaby

O.Ý.Allanazarowa

Süýjüli Diabet

B.A.Akiýewa, M.A.Elýasowa

Näsaga umumy gözegçiligiň esaslary

O.B.Nepesowa, M.A.Hudaýbergenow, F.Ş.Karimowa, E.S.Abramowa, J.H.Amanowa, M.M.Berkeliýewa, J.G.Muhammeodwa, B.S.Begmyradow, A.A.Akmämmedowa, O.A.Taňňyýewa

Medisina biologiýasy we genetika

T.P.kiçigulowa, M.M.Geldihanow

Lukmançylyk resminamalary

M.J.Rejebowa, B.G.Bekmyradowa, G.A.Baýsähedowa

Iç keselleri

B.G.Hojagulyýew, A.A.Allaberdiýew

Derman serişdeleri

J.Sopyýew, N.Mollaýew

Diş ussaçylygy

T.Atdaýew, B.Allagulyýew

Göz keselleri

G.Karanow, N.Nurmämmedow

Gözüň kliniki anatomiýasy

G.Karanow, G.Amanow