Orta mekdepleriň V - VI synplary üçin oba hojalyk zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11 ýyl )

Çaryýar Goçyýew - Baharly etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň birinji derejeli mugallymy

Orta mekdepleriň V- VI synplary üçin tehniki zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11ý)

Baýramgeldi Amanmyradow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 23 –nji orta mekdebiň ýokary derejeli zähmet mugallymy

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ Х-ХI SYNPLARY ÜÇIN YKDYSADYÝETIŇ ESASLARY DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

Berdi Pürliýew Ejegyz Rahmanowa Aýna Baýramowa Ýewgeniýa Antonowa Elmira Dolženko Senem Berdiýewa

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ V-XI SYNPLARY ÜÇIN GEOGRAFIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

Çaryýew Babajan Magtymow Amanguly Berdiýewa Aýbölek Sähetmyradowa Aýna

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ VII-XI SYNPLARY ÜÇIN HIMIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

Düzüjiler: Annadurdyýewa N.R. Annaýewa Ý.D. Amangulyýew M.B. Geldinyýazow M.G. Muradowa A.I. Gadamow D. G.

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ X-XI SYNPLARY ÜÇIN EKOLOGIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

Düzüjiler: Durdyýew S. K. Kostina S. I. Aşyrmyradowa Ş. K. Nurberdiýew N. K. Ataýewa A. D.

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ V-XI SYNPLARY ÜÇIN BIOLOGIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

Düzüjiler: M. Akyýewa S. Durdyýew O. Ballyýewa M. Weýisowa A. Akmyradow O. Nyýazmuhammedowa S. I. Kostina

UMUMY ORTA MEKDEBIŇ TAKYK UGURLY X - XI SYNPLARY ÜÇIN “MODELIRLEME WE GRAFIKA” OKUW DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

A. Allagulyýew, В. Atajanow, K. Ataýew, D. Saryýew, O. Garýagdyýew, L. Rulyýewa, S. Wolkowa.