KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary
Haladym
389
ýükle
25
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.14 mb (0.01 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 2083

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok