KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Haladym
942
ýükle
43
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.14 mb
Baly: 200
Görülen sany: 4713

Teswirler

Mahri

salam men size kitap ugratmak ucin name etmeli

Batyr

bal gazan diýen ýerden ugradyp bilersiniz, bolmasada kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ugratsanam bolýar.

Daýanç

Türkmenistanyn taryhyndan gollanma kitabyny nädip almaly

Batyr

Bal satyn alyp ýükläp bolýar.