KitapTm | Türkmen dili hem-de Edebiýat dersinden synag soraglary
Haladym
717
ýükle
65
Kitabyň ady: Türkmen dili hem-de Edebiýat dersinden synag soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.13 mb (0.01 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 3773

Teswirler

Begnazar

Onat kitap

Zubeyda

5manatlyk bal aldym kitap yuklap bilemok name etmeli

Batyr

Zubeyda, siz bu kitaby ýükläpsiňiz, öz telefonuňyzndan download bukjasyny barlap görüň bardyr.

Eziz

Yukledim nace wagtyn dowamynda alya

Ogulnabat

Men baly nahilli almaly owredayinda

Batyr

Ogulnabat, baly nähili alyp bolýandygy barada saýtymyzyň düzgünnama bölüminde ähli zat aýdyň beýan edilendir. Girip okap tanyş bolmaklygy maslahat berýäris.

Ayjahan

men dusunemok bal yok diya nadip bal almaly ovredayin

Batyr

Ayjahan, baly nähili alyp bolýandygy barada saýtymyzyň düzgünnama bölüminde ähli zat aýdyň beýan edilendir. Girip okap tanyş bolmaklygy maslahat berýäris.

bayramow.y

Bu kitaby nace bn alyp bolya

Batyr

200 bal bilen satyn alyp bolyar, bal almak diyen yazga girip baly nadip alynyandygyny okay.