KitapTm | FIZIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary
Haladym
282
ýükle
6
Kitabyň ady: FIZIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.15 mb
Baly: 800
Görülen sany: 1598

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok