KitapTm | Döwlet guşy
Haladym
703
ýükle
8
Kitabyň ady: Döwlet guşy
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 19.11 mb
Baly: 100
Görülen sany: 3227

Teswirler

Оля

Bu kitaby almak ucin sizin balynyz yetenok diyya. Bu name diymek bolya? Men dusunemok. Beyleki kitaplaryn kopusine ❤️(haladym) goyup cykdym sonda-da bolanok. Men nadip bu kitaby yuklap bilerkam

Batyr

Her kitabyň içinde, kitaby almak üçin näçe bal gerekdigi ýazylan, meselem şu kitap üçin ýokarda ýazylgydyr 100 bal diýip. Bal satyn alyp islän kitabyňyzy ýükläp bilersiňiz, bal satyn almak üçin menudan bal almak bölümine girmeli.