KitapTm | Döwlet guşy
Haladym
1871
ýükle
61
Kitabyň ady: Döwlet guşy
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 19.11 mb
Baly: 100
Görülen sany: 8670

Teswirler

Оля

Bu kitaby almak ucin sizin balynyz yetenok diyya. Bu name diymek bolya? Men dusunemok. Beyleki kitaplaryn kopusine ❤️(haladym) goyup cykdym sonda-da bolanok. Men nadip bu kitaby yuklap bilerkam

Batyr

Her kitabyň içinde, kitaby almak üçin näçe bal gerekdigi ýazylan, meselem şu kitap üçin ýokarda ýazylgydyr 100 bal diýip. Bal satyn alyp islän kitabyňyzy ýükläp bilersiňiz, bal satyn almak üçin menudan bal almak bölümine girmeli.

Meylis

Kitaby alybilenoklai 100 balm gtdida inni nahili bolya kitap

Batyr

Meylis internedinizin yokary tizlikli ishleyan wagty yuklemekligi maslahat beryaris, doly almankanyz kesilendin internediniz, kitap doly yuklenen daldir, shol sebapdenem alan kitabynyz achylyan daldir. Tazeden yuklay shol bir kitaby tazeden yuklemek uchin sizden ball gitmeyar.