KitapTm | Ýaşaýyş durmuş esaslary 10
Haladym
543
ýükle
100
Kitabyň ady: Ýaşaýyş durmuş esaslary 10
Awtory:
Kitap barada: Orta mekdepleriň 10-njy synpy üçin okuw kitaby
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.79 mb
Baly: 200
Görülen sany: 4779

Teswirler

Merjen

Kitap Hacana gecerka

Merjen

Kitap gecenok name etmeli eyyam nacinji g ezek gecenok

Merjen

Gayrat edin gecenok sboy zagruska dp dura

Admin

Merjen internedinizin yokary tizlikli ishleyan wagty almaklygy maslahat beryas, bolmasa internediniz kesilip achylsa tazeden zagruska etmeli bolyanyz, halys bolmasa men size hazir e-pochtanyza ya telefon belginize ibererin shol yerden yuklap alyp bilersiniz.

Gurbanmyrat

Şu kitaby ýükläp bolanok. Nadip yuklesemkam

Admin

Biz test edip gorduk, alyp dur hich hili mesele yok, bal satyn alyp yuklap bilersiniz.

Melek

şu kitaby nädip ýükläp bolar?

Admin

Bal alyp yukle duwmesine basaymaly, ozi yuklenyar.

Resul

Goumy Admin. Bir iki kitap hayyshym bar. Bar bolsa yada typyp bilyan bolsanyz goyayynda. Ruhnama, Turkmen ilim aman bolsun, Turkmenin bash eyyamynyn ruhy.... Chaga kam okan kitaplam onat goshgulary bardy))) Sag bolun.

Melek

bolýa, sag boluň