KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Haladym
282
ýükle
14
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Awtory:
Kitap barada: täze
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 1000
Görülen sany: 1885

Teswirler

altynka

Rus dilinde kitaplar bolmayamy ya inlis dilinde

Batyr

Daşary ýurt dilleri bölümine girip görüň!

bayly

alyp bolanoklay muny nam etmeli gayrat edin komek edayinda

Batyr

bayly, muny almak üçin ilki bal satyn almaly, soňra ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüň.

begench

Örän oňat kitap

Akmuhammet

Kitap oran gowy eken men haladym men bu arkaly Turkmen Dowlet Diller Dunya Inustudyna girdim sagbolun

MENLI

Su soraglar magtymguly uniwersitetin taryh fakulteti unem bolyamyka sol egzamindada gelip bilermi su soraglar.jogabynyza garasyan

Batyr

Menli dowlet synaglary mekdep meyilnamalary boyuncha duzulyar, elbetde gelip biler.

MENLI

Hm sagbolun!

Sherip

Salam su kitap shu yyl taynlanmana bolyamyka?

Batyr

Hawa, elbetde.