KitapTm | Talyplaryň ylmy-derňew işleri dersi boýunça umumy ýazgylar
Haladym
2
ýükle
3
Kitabyň ady: Talyplaryň ylmy-derňew işleri dersi boýunça umumy ýazgylar
Awtory: A.Artykow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmenabat 2006
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.46 mb
Baly:
Görülen sany: 46

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok