KitapTm | Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş dersiniň umumy okuw gollanmasy (SOSIOLOGIÝA)
Haladym
24
ýükle
2
Kitabyň ady: Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş dersiniň umumy okuw gollanmasy (SOSIOLOGIÝA)
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.51 mb
Baly: 200
Görülen sany: 239

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok