KitapTm | Funksional analiz we integral deňlemeler boýunça meseleler gönükmeler ýygyndysy
Haladym
23
ýükle
2
Kitabyň ady: Funksional analiz we integral deňlemeler boýunça meseleler gönükmeler ýygyndysy
Awtory: A.Aşyrow. H.Geldiýew
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.44 mb
Baly:
Görülen sany: 204

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok