KitapTm | Ene toprak
Haladym
2
ýükle
Kitabyň ady: Ene toprak
Awtory: Çingiz Aýtmadow
Kitap barada: Powestler. Terjime eden Ata Yklymow. Dünýä belli gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň bu kitabyna onuň, Ene toprak we Ýüzbe-ýüz powestleri girizildi.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Ruh neşirýaty. 1993 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.94 mb
Baly: 200
Görülen sany: 79

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok