KitapTm | 8-nji synp türkmen-dili dersine degişli konspektler
Haladym
13
ýükle
1
Kitabyň ady: 8-nji synp türkmen-dili dersine degişli konspektler
Awtory:
Kitap barada: Her çärýek aýry-aýry ýerleşdirilip 4 çärýekden ybaratdyr hem-de maglumatlar word file bolup .docx formatdadyr.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .zip
Göwrümi: 2.27 mb (0.16 manat)
Baly: 100
Görülen sany: 211

Teswirler

Melek

Sizde taryh dersine degishli konspektler barmy

Batyr

Taryh dersine degişli konspektler bar, kitaptm@gmail.com mail salgymyzyň üsti bilen habarlaşaý, jogaplarys.

Melek

Kitap iberdim bal beryanizmi

Batyr

Siziň iberen kitaplaryňyz, ozal kitaphanamyzda bar.