KitapTm | 8-nji synp türkmen-dili dersine degişli konspektler
Haladym
165
ýükle
54
Kitabyň ady: 8-nji synp türkmen-dili dersine degişli konspektler
Awtory:
Kitap barada: Her çärýek aýry-aýry ýerleşdirilip 4 çärýekden ybaratdyr hem-de maglumatlar word file bolup .docx formatdadyr.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .zip
Göwrümi: 2.27 mb
Baly:
Görülen sany: 1524

Teswirler

Melek

Sizde taryh dersine degishli konspektler barmy

Batyr

Taryh dersine degişli konspektler bar, kitaptm@gmail.com mail salgymyzyň üsti bilen habarlaşaý, jogaplarys.

Melek

Kitap iberdim bal beryanizmi

Batyr

Siziň iberen kitaplaryňyz, ozal kitaphanamyzda bar.

Ata

Size 3 sany, 9-njy sypp ucin turkmen dilinden, 10-11-nji synplar ucin efebiyatdan meyilnama boyunca tayyarlanan prezentasiyalary goyberdim

Batyr

Görüşdirip, size ýazaryn we bonus ballary bererin.