KitapTm | 7-nji synp edebiýat dersine degişli konspektler
Haladym
4
ýükle
5
Kitabyň ady: 7-nji synp edebiýat dersine degişli konspektler
Awtory:
Kitap barada: Her çärýek aýry-aýry ýerleşdirilip 4 çärýekden ybaratdyr hem-de maglumatlar word file bolup .docx formatdadyr.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .zip
Göwrümi: 5.24 mb
Baly: 100
Görülen sany: 168

Teswirler

humay

baly nadip satyn almaly owredaýiñ hayyşt

Batyr

Çep ýokar tarapdaky menuny bas, bal almak diýen ýazga girde bal satyn alaý.