KitapTm | Köneürgenç rowaýatlary
Haladym
42
ýükle
1
Kitabyň ady: Köneürgenç rowaýatlary
Awtory: Şöhrat Abdyýew
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1993
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.5 mb
Baly: 200
Görülen sany: 366

Teswirler

Agamyrat

Nadip okap bolya muny

Batyr

Kitaby diňe alyp okap bolýar.

Melek

Kitaby nadip size iberip bolya?

Batyr

bal almak bölüminiň içinde, bal gazan diýen ýerden özüňizdäki kitaplary bize iberip bilersiňiz ýa-da biziň kitaptm@gmail.com poçta salgymyza iberip bilersiňiz.

Batyr

Bal berdik.

Melek

Spasibo. Rus ya bashga dashary yurt dillerinde de kitap ibersem bolyamy?