KitapTm | Fizika meseleler. Mehanika
Haladym
28
ýükle
4
Kitabyň ady: Fizika meseleler. Mehanika
Awtory: Gurt Toýlyýew, Gylyçmämmet Orazow, Myrat Maşaýew
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 9.46 mb
Baly: 200
Görülen sany: 266

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok