KitapTm | Yşk (roman)
Haladym
58
ýükle
8
Kitabyň ady: Yşk (roman)
Awtory: Elif Şafak
Kitap barada: Türk yazyjysy Elif Şafak Amerikanyň Boston şäherinde ýaşaýan aýalyň durmuşy bilen başlap Jelateddin Rumy bilen onuň halypasy Towrizli Şemsin dostlygy barada. Dünýä edebiýaty žurnalyndan alnan. Kitap 651 sahypa
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.06 mb (0.14 manat)
Baly: 100
Görülen sany: 472

Teswirler

Didar

Gowy kitap! Haladym sag bol kim goyan bolsa!