KitapTm | Häzirki zaman türkmen jemgyýeti
Haladym
39
ýükle
5
Kitabyň ady: Häzirki zaman türkmen jemgyýeti
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.69 mb (0.19 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 376

Teswirler

m

Şul kitaby okayjak bolyan welin okapbolanok alayyn diysem alybam bilemok nadip kitaby almalydygyny aydaýyñ admin

Batyr

Bu kitaby almak üçin ilki bilen bal satyn almaly. Her kitabyň bahasy bal bilen görkezilen. Meselem şu kitaby 200 bal bilen alyp bolýar. Menýudan bal almak diýen bölüme girip bal satyn alyp bilersiňiz.

m

Balsyz goni mgbayt bilen alyp bolmayamyka ?

Batyr

Bal mugt gazanyp bolýar, bal almak diýen bölümden bal gazan diýip ýazylgy ýere girip bal gazanyp islän kitabyňy mugtjak alyp bilersiňiz.