KitapTm | Magtymgulynyň düşündirişli sözlügi
Haladym
25
ýükle
1
Kitabyň ady: Magtymgulynyň düşündirişli sözlügi
Awtory: A.Meredow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1997
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3.22 mb
Baly: 200
Görülen sany: 284

Teswirler

aytgurban

aytgurban ýaňja salam gardaşlar, men eýrandan, alyp barýan işiňiz diseň oňat. welin biz ulanyp bilemizok.bärde diş - dyrnak bolup türkmen dili ýöretjek bolýarys. elde kitap ýok. sizden hem alyp bolanok. bir çykalga ýokmy?

Batyr

Size gerekli kitaplary kömek hökmünde mugt poçtaňyza ibereris. Biz bilen habarlaşyp bilersiňiz kitaptm@gmail.com

Enes

Naddip mugt kitap alyp bolya sizden

Adam

Biz puluny geçirsek pul geçirip bilmeýänlere kitap ugradyp bilersiňizmi!?

Batyr

Hawa elbetde