KitapTm | Himiki meseleleri nädip çözmeli
Haladym
1531
ýükle
62
Kitabyň ady: Himiki meseleleri nädip çözmeli
Awtory: Ýazmyrat Hommadow
Kitap barada: Himiki meseleler hem gönükmeler we olaryň çözgütleri
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmenabat 2009
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.48 mb
Baly: 200
Görülen sany: 9018

Teswirler

Meryem

Yokary okuwa degisli soraglar we jogaplar

Batyr

Kitabyň adynda ýazyk dur, nämä degişlidigi.

Ashe

Berekella oglanlar buysanyan yurdumuzda sizin yaly geljege umytly yigitlerimizin barlygyna

Maral

Почему книги не скачиваются?

Batyr

Maral, sebabi sizin balynyz yok, ilki bal satyn alyp onsan yuklap bilersiniz.

Yakup

Ball nadıp satyn almaly

Batyr

Yakup, chep yokar tarapdan menu girin, shol yerden bal almak diyen yazga basyp bal satyn alyp bilersiniz.