KitapTm | Orta mekdepleriň V- VI synplary üçin tehniki zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11ý)
Haladym
7
ýükle
Kitabyň ady: Orta mekdepleriň V- VI synplary üçin tehniki zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11ý)
Awtory: Baýramgeldi Amanmyradow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 23 –nji orta mekdebiň ýokary derejeli zähmet mugallymy
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat - 2018ý.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.19 mb
Baly: 200
Görülen sany: 184

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok