KitapTm | UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ Х-ХI SYNPLARY ÜÇIN YKDYSADYÝETIŇ ESASLARY DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Haladym
2
ýükle
Kitabyň ady: UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ Х-ХI SYNPLARY ÜÇIN YKDYSADYÝETIŇ ESASLARY DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Awtory: Berdi Pürliýew Ejegyz Rahmanowa Aýna Baýramowa Ýewgeniýa Antonowa Elmira Dolženko Senem Berdiýewa
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat-2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.38 mb
Baly: 200
Görülen sany: 168

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok