KitapTm | UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ V-XI SYNPLARY ÜÇIN GEOGRAFIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Haladym
4
ýükle
Kitabyň ady: UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ V-XI SYNPLARY ÜÇIN GEOGRAFIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Awtory: Çaryýew Babajan Magtymow Amanguly Berdiýewa Aýbölek Sähetmyradowa Aýna
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat-2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.69 mb
Baly: 200
Görülen sany: 203

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok