KitapTm | UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ X-XI SYNPLARY ÜÇIN EKOLOGIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Haladym
10
ýükle
1
Kitabyň ady: UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ X-XI SYNPLARY ÜÇIN EKOLOGIÝA DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Awtory: Düzüjiler: Durdyýew S. K. Kostina S. I. Aşyrmyradowa Ş. K. Nurberdiýew N. K. Ataýewa A. D.
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat-2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.29 mb
Baly: 200
Görülen sany: 172

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok