KitapTm | ORTA MEKDEPLERIŇ X – XI SYNPLARY ÜÇIN INFORMASIÝA-KOMMUNIKASIÝA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALARY OKUW DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Haladym
8
ýükle
Kitabyň ady: ORTA MEKDEPLERIŇ X – XI SYNPLARY ÜÇIN INFORMASIÝA-KOMMUNIKASIÝA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALARY OKUW DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Awtory: Düzüjiler: M.Çuriýew, B.Atajanow, A.Nurmuhammedow, S.Gandymow.
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.27 mb
Baly: 200
Görülen sany: 206

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok