KitapTm | UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ IV-XI SYNPLARY ÜÇIN TÜRKMEN DILI DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Haladym
4
ýükle
3
Kitabyň ady: UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ IV-XI SYNPLARY ÜÇIN TÜRKMEN DILI DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY
Awtory:
Kitap barada: Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat-2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.51 mb
Baly: 200
Görülen sany: 227

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok